Zamówienia

lub telefonicznie: 22 832 36 11

Prenumerując bezpośrednio u wydawcy, otrzymasz darmową przesyłkę!

Instytucjom przesyłamy fakturę z 14-dniowym terminem płatności.

Ceny

Prenumerata 2017 rok: 148,50 zł (9 numerów) – sklep

Prenumerata II kwartał 2017: 49,50 zł (3 numery) – sklep

Prenumerata II półrocze 2017: 99 zł (6 numerów) – sklep

1 numer: 16,50 zł

Gdzie zamawiać?

Bezpośrednio u wydawcy (taniej, z darmową przesyłką):

PlanszeDydaktyczne.pl

Agencja Sukurs

Telefonicznie: 22 832 36 11

Mailem: agencja@sukurs.edu.pl

Wystawiamy faktury z 14-dniowym terminem płatności.Lub poprzez kolporterów (RUCH, Kolporter, Garmond Press, Poczta).