Numer 12/2018

Objętość: 48 strony | Cena: 17 zł

Temat numeru:

Współpraca popłaca

Gratis:

Osiecka w bibliotece

Osiecka w bibliotece

Numer 11/2018

Objętość: 48 strony | Cena: 17 zł

Temat numeru:

Biblioterapia

Gratis:

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa

Numer 10/2018

Objętość: 48 strony | Cena: 17 zł

Gratis:

Gdy czytasz dobrą książkę...

Gdy czytasz dobrą książkę...

Numer 09/2018

Objętość: 48 strony | Cena: 17 zł

Gratis:

Pozycje literackie

Pozycje literackie

Numer 07-08/2018

Objętość: 64 strony | Cena: 34 zł

Gratis:

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka

Numer 06/2018

Objętość: 44 strony | Cena: 17 zł

Temat numeru:

Kreatywny czytelnik

Gratis:

Plakat

Plakat

Numer 05/2018

Objętość: 44 strony | Cena: 17 zł

Temat numeru:

Rośnij z biblioteką

Gratis:

Plakat

Plakat

Plakat

Plakat

Numer 04/2018

Objętość: 44 strony | Cena: 17 zł

Temat numeru:

Lekcje biblioteczne

Gratis:

Plakat

Plakat

Plakat

Plakat
Top