Numer 12/2020

Objętość: 52 strony | Cena:  zł

Temat numeru:

Promocja regionu

Gratis:

Kalendarz biblioteki 2021

W numerze znajdziesz m.in.:

Promocja regionu

Czy biblioteka może prowadzić fanpage na Facebooku?

Kalendarz biblioteki na 2021 rok

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Aktualności

Odbierz albo zamów z dostawą do domuMonika Simonjetz 5-8

Inspiracje

Świąteczny escape roomBeata RozmiarekAgnieszka Kajdaniak 10-11

Regionalizm dla całej rodzinyMonika Simonjetz 12-14

#zostań w domuAnna HreczkaMagdalena Grądalska 16-17

Regionalne wędrówki z tradycją w tlePaweł Marchel 18-19

Proste prawo

Uchylenie Tarczy Prywatności a fanpage biblioteki na FacebookuDariusz Skrzyński 20-22

Tajniki warsztatu

Rola bibliotek w lokalnych partnerstwachJoanna Krasowska 24-25

Archiwum społeczne w biblioteceŁukasz ŻywulskiJacek Kupka 26-29

Cyfrowe bazy informacyjne jako metoda kultywowania regionalizmuBeata Kania 30-33

Biblioteki w działaniu

Mapa bibliotecznych inicjatywAgnieszka Goliasz 34-35

Pracownia Regionalna MBP w SłupskuDanuta Maria Sroka 36-39

Bliżej użytkownika

MBP im. Teodora Heneczka w Piekarach ŚląskichDominika Kochanecka 40-41

Zabawki z kufra naszych dziadkówBeata Kania 42-44

Kwadrans na kawę

Krótka piłka do…Ewelina Blaut 45-47

Spis książek

8 książkowych prezentów dla dorosłychAleksandra Sobańska 48-49

8 książkowych prezentów dla dzieciAleksandra Sobańska 50-51

Artykuły

Odbierz albo zamów z dostawą do domu

Str. 5-8

Aktualności

Monika Simonjetz

Odbierz albo zamów z dostawą do domu

W większości bibliotek zauważa się odpływ czytelników po wiosennym lockdownie. Pozbawieni możliwości wypożyczania, zaczęli kupować książki i – jak twierdzą bibliotekarze – odzwyczaili się od wizyt w bibliotece. Innych zniechęcał długotrwały brak wolnego dostępu do półek. Wielu od początku negowało obostrzenia… Do bibliotek wrócili najwierniejsi, być może najbardziej potrzebujący, a bibliotekarze – mimo ograniczeń – rozpoczęli wdrażanie rozwiązań mających na celu odzyskanie użytkowników lub ułatwienie dostępu tym, którzy chcieliby przyjść do biblioteki, ale z różnych względów nie mogą.

Świąteczny escape room

Str. 10-11

Inspiracje

Beata Rozmiarek

Agnieszka Kajdaniak

Świąteczny escape room

Dotarcie do młodych czytelników okazuje się trudne, ponieważ jest to grupa bardzo wymagająca, szukająca nowych wyzwań. Dlatego konieczne staje się wykorzystywanie innowacyjnych metod. Idealnym pomysłem jest stworzenie wirtualnego escape roomu. 

Regionalizm dla całej rodziny

– również w wersji online

Str. 12-14

Inspiracje

Monika Simonjetz

Regionalizm dla całej rodziny

Czy małe duszki zwiedzają Sulęcin? Dlaczego w Sulęcinie jest Jarmark Koguci (organizowany corocznie w każdą Niedzielę Palmową)? Czy istniała księżniczka Sulęta? Co wydarzyło się w Sulęcinie w piątek trzynastego? Skąd wzięło się Jezioro Ostrowskie? Jaka legenda wiąże się ze starym sulęcińskim młynem nad rzeką Postomią? Na te i inne pytania odpowiada książka Bajki o Sulęcinie wydana z inicjatywy Sulęcińskiego Ośrodka Kultury i biblioteki publicznej.

#zostań w domu

– biblioteka promuje własną miejscowość

Str. 16-17

Inspiracje

Anna Hreczka

Magdalena Grądalska

#zostań w domu

W dobie pandemii Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym kontynuowała misję promowania własnej miejscowości – tym razem w świecie wirtualnym.
Nasze działania przeniosły się do sieci w myśl hasła #zostańwdomu.

Regionalne wędrówki z tradycją w tle

Str. 18-19

Inspiracje

Paweł Marchel

Poznawanie świata i odkrywanie nowych miejsc jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Pokażmy najmłodszym czytelnikom, że wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać, by interesująco spędzić czas. Jak to zrobić? Zaprośmy ich na regionalne wędrówki po naszym pięknym kraju.

Uchylenie Tarczy Prywatności a fanpage biblioteki na Facebooku

Str. 20-22

Proste prawo

Dariusz Skrzyński

Uchylenie Tarczy Prywatności a fanpage biblioteki na Facebooku

Od  kilku miesięcy pojawiają się pytania, czy biblioteka  może prowadzić profil na Facebooku. Wiadomo przecież, że w związku z prowadzeniem fanapage’a na Facebooku może dochodzić do transferu danych do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jak zatem powinny zachować się biblioteki – zlikwidować profil czy jednak nadal prowadzić fanpage na Facebooku?

Rola bibliotek w lokalnych partnerstwach

Str. 24-25

Tajniki warsztatu

Joanna Krasowska

Czym są lokalne partnerstwa? Jaką rolę w partnerstwie odgrywają biblioteki? Czy biblioteki są instytucjami godnymi zaufania, a co za tym idzie bezpiecznymi, otwartymi na wszystkich, bez względu na poglądy polityczne? Czym dysponują książnice, co jest dobrze widziane w partnerstwie?

Archiwum społeczne w bibliotece

Str. 26-29

Tajniki warsztatu

Łukasz Żywulski

Jacek Kupka

Archiwum społeczne w bibliotece

Trudno wyobrazić sobie bibliotekę gminną, miejską czy powiatową bez regionaliów. W większości są to książki i czasopisma wydawane lokalnie. W miejscowościach, w których nie powstało muzeum historyczne, to właśnie biblioteka może częściowo odgrywać tę rolę, zakładając archiwum społeczne i gromadząc pamiątki z przeszłości lub ich zdigitalizowane wersje. Na pytanie, jak to zrobić i jakie korzyści z tego wynikają, odpowiedzi można poszukać, poznając doświadczenia z Piekar Śląskich.

Cyfrowe bazy informacyjne jako metoda kultywowania regionalizmu

– na przykładzie Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

Str. 30-33

Tajniki warsztatu

Beata Kania

Cyfrowe bazy informacyjne jako metoda kultywowania regionalizmu

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Str. 34-35

Biblioteki w działaniu

Agnieszka Goliasz

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Wskazanie ważnych i ciekawych inicjatyw bibliotek publicznych wraz z wytypowaniem inicjatywy miesiąca.

Pracownia Regionalna MBP w Słupsku

Str. 36-39

Biblioteki w działaniu

Danuta Maria Sroka

Pracownia Regionalna MBP w Słupsku

Wskazanie ważnych i ciekawych inicjatyw bibliotek publicznych wraz z wytypowaniem inicjatywy miesiąca.

MBP im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

– miejsce, w którym gwara powstaje na nowo

Str. 40-41

Bliżej użytkownika

Dominika Kochanecka

MBP im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, iż regionalizm rozumiany jako działania podejmowane na rzecz zwiększenia spójności zbiorowości przeżywa obecnie renesans. Potwierdzeniem powyższej tezy niechaj będą wszelkiego rodzaju kampanie reklamowe z wykorzystaniem symboli danego regionu, studia wiedzy o regionie, nauczanie tegoż w szkole oraz, co najważniejsze, prowadzone na coraz szerszą skalę warsztaty, webinaria czy festiwale.

Zabawki z kufra naszych dziadków

– miejsce, w którym gwara powstaje na nowo

Str. 42-44

Bliżej użytkownika

Beata Kania

Zabawki z kufra naszych dziadków

Zabawki są cudownymi przyjaciółmi dzieciństwa. Towarzyszą dzieciom od dnia narodzin, by w końcu z biegiem lat trafić w kąty domów, a w ostateczności zapomniane schować się w kufrach, szafach i starych walizkach, utknąć na strychach i w piwnicach. Po latach wciąż można je tam odnaleźć… Sprawdźcie sami.

Tytuł/Temat zajęć: Zabawki z kufra naszych dziadków.

Treści z podstawy programowej:

 • zapoznanie z dawnymi ludowymi zabawkami w kontekście tradycji i folkloru;
 • zainteresowanie przeszłością swoich przodków;
 • doskonalenie zdolności słuchania oraz zapamiętywania przekazywanych treści;
 • kształcenie poprawnej wypowiedzi ustnej;
 • ćwiczenie umiejętności stawiania pytań, formowania własnych spostrzeżeń, dzielenia się doświadczeniami;
 • wspieranie aktywności dziecka poprzez emocjonalne podejście do zabawy i zabawek;
 • przypomnienie o poszanowaniu własnych zabawek oraz przedmiotów i rzeczy należących do innych;
 • budowanie wartości społecznych – poczucia przynależności do grupy;
 • zaprezentowanie nowych pomysłów na zabawę w domu i na podwórku z wykorzystaniem prostych przedmiotów, takich jak sznurek, piórko itp.

Cele zajęć:
Uczeń:

 • poznaje historie wybranych zabawek: lalki, misia, grzechotki, piłki, klocków;
 • opowiada o swojej ulubionej zabawce;
 • wypowiada się na temat zabawek i zabaw, formułuje własne wnioski oraz dzieli się spostrzeżeniami;
 • na podstawie zasłyszanych opowieści rodziców i dziadków podaje przykłady dawnych zabaw;
 • potrafi odróżnić zabawki ludowe od innych; wie, czym się charakteryzują i z czego były wykonywane;
 • wie, w jaki sposób dzieci kiedyś spędzały czas, jakie miały obowiązki, zajęcia i jak wyglądała ich zabawa;
 • mając do dyspozycji proste przedmioty, potrafi wymyślić przykłady zabaw dziecięcych;
 • bierze aktywny udział w proponowanych zabawach;
 • słucha ciekawostek na temat najstarszych zabawek znanych od starożytności;
 • wymienia rodzaje zabaw, które przedstawił na obrazie niderlandzki malarz Pieter Bruegel;
 • własnymi słowami wyjaśnia przytoczone przysłowia i porzekadła;
 • zapamiętuje i wymienia bohaterów czytanego wiersza.

Wiek i grupa uczestników: młodsi uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Czas pracy: 2x45 minut.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 • zbiorowa.

Metody pracy:

 • podająca;
 • eksponująca;
 • ćwiczeniowa;
 • problemowa.

Warunki techniczne: krzesła ustawione w okrąg. 

Materiały dodatkowe:

 • przykładowe zabawki ludowe danego regionu oraz zabawki należące do rodziców i dziadków umieszczone w walizce (jeśli istnieje możliwość, można wcześniej poprosić uczniów o ich przyniesienie);
 • dwie plansze tematyczne dotyczące dziecięcych zabaw i zabawek (wykonane według własnego pomysłu);
 • proste przedmioty, takie jak: piórko, kamyk, szyszka, liść, guzik;
 • piłka do zainicjowania początkowej zabawy integracyjnej „piłka przyjaźni” (pacynka lub inny przedmiot);
 • książki oraz albumy przedstawiające fotografie dzieci;
 • reprodukcja obrazu olejnego Pietera Bruegla Zabawy dziecięce;
 • przysłowia i porzekadła ludowe związane z zabawą i dziećmi;
 • wiersz Jana Brzechwy Kłótnia zabawek.

Krótka piłka do…

Anny Paszkiewicz

Str. 45-47

Kwadrans na kawę

Ewelina Blaut

Krótka piłka do…

Rozmowa z Anną Paszkiewicz – autorką ponad 20 książek dla dzieci (takich jak: Abstrakciki, Marzenie, Detektyw Bzik, Pafnucy, ostatni smok, O pewnym smoku, a nawet kilku, Językowe wygibasy).

8 książkowych prezentów dla dorosłych

Str. 48-49

Spis książek

Aleksandra Sobańska

8 książkowych prezentów dla dorosłych

8 książkowych prezentów dla dzieci

Str. 50-51

Spis książek

Aleksandra Sobańska

8 książkowych prezentów dla dzieci
Top