Numer 09/2021

Objętość: 44 strony | Cena:  zł

Temat numeru:

Maluchy w bibliotece

Gratis:

Dlaczego warto zachęcać dzieci do czytania?

W numerze znajdziesz m.in.:

Maluchy w bibliotece

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Kim zostanę, gdy dorosnę? – doradztwo zawodowe dla najmłodszych

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Inspiracje

Czy w Kosmosie spotkasz sepulki?Jolanta Okuniewska 4-7

Tajniki warsztatu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025Beata Hoffrichter 8-11

Dobry pomysł to początekPaweł Marchel 14-15

Okno na cały światPaweł Marchel 16-18

Warsztat pracy

Najnaje w biblioteceKatarzyna Wituś 12-13

Biblioteki w działaniu

Mapa bibliotecznych inicjatywAgnieszka Goliasz 18-19

Maluch w biblioteceIzabela ŚwiśDaria Kamińska-Drabik 20-27

Wielka Granda w BiblioteceBeata RozmiarekAgnieszka Kajdaniak 28-31

Bliżej użytkownika

Przygoda z najmłodszymiAgnieszka Goliasz 32-35

Każda chata ma swego skrzataBeata Kania 36-37

Kim zostanę, gdy dorosnę?Anna Owczarek 38-39

Kwadrans na kawę

„W Polsce niemal każdy może napisać poradnik”Ewelina Blaut 40-41

Spis książek

Klasyka na nowo. 9 genialnych wznowieńAleksandra Sobańska 42-43

Artykuły

Czy w Kosmosie spotkasz sepulki?

Str. 4-7

Inspiracje

Jolanta Okuniewska

Czy w Kosmosie spotkasz sepulki?

Rok Lema to znakomita okazja, by przybliżyć młodszym dzieciom postać tego pisarza oraz pokazać Kosmos nieco inaczej. W opracowaniu wykorzystałam książeczkę z drugiego poziomu serii Czytam sobie pt. Lem i zagadki Kosmosu
Marcina Barana. Nie jest to łatwy tekst, zawiera sporo nowych wyrażeń oraz zdań z pogranicza fizyki i filozofii, ale dzięki temu pozycja jest niezwykle wartościowa dla rozwoju poznawczego dziecka i kształtowania jego kreatywności.

Umiejętności:
Dziecko:

 •  słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 •  wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, lekturą;
 • pisze odręcznie, czytelnie, płynnie;
 • czyta w skupieniu po cichu teksty drukowane;
 • planuje i wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych;
 •  wykonuje przedmiot według opracowanego sposobu działania;
 •  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne, używając połączeń rozłącznych:
  spinanie spinaczami biurowymi, wiązanie sznurkiem lub wstąż ką ozdobną.

Cele zajęć:
Po zajęciach dziecko:

 • wypowiada się na zadany temat;
 • zapisuje informacje o Stanisławie Lemie;
 • czyta samodzielnie fragmenty książki oraz instrukcję;
 •  rozpoznaje Wielki Wóz i Mały Wóz;
 •  wykonuje maszynkę do podglądania Kosmosu;
 • wyjaśnia wyrażenia zaczerpnięte z lektury.

Wiek i grupa uczestników: klasy I-III, grupy do 27 osób.

Czas pracy: 135 minut.

Formy pracy:

 •  zbiorowa;
 •  grupowa;
 •  indywidualna.

Metody pracy:

 •  pogadanka;
 •  praca z książką;
 •  zajęcia praktyczne.

Materiały dodatkowe:

 •  4 arkusze szarego papieru z wyrysowanymi punktami tworzącymi Wielki Wóz i Mały Wóz;
 •  karta „O mnie…”;
 • gwiazdki z numerami od 1 do 4 dla każdego dziecka;
 • fragmenty książki;
 • komputer podłączony do internetu;
 •  materiały do wykonania maszynki: ksero gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy z Wielkim Wozem, rolka po papierze toaletowym, papilotka do pieczenia muffinek, gumka, gruba igła lub szydełko. 

Warunki techniczne: miejsce na rozłożenie arkuszy szarego papieru, stoliki ustawione do pracy w grupach czteroosobowych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Str. 8-11

Tajniki warsztatu

Beata Hoffrichter

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Biblioteki publiczne z niecierpliwością czekały na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Został on ogłoszony w lipcu po konsultacjach społecznych. Wiadomo, że jego budżet jest rekordowy i wyniesie 635 mln zł w okresie 5 lat. Kwota robi wrażenie. Lwia jego część zostanie przeznaczona na Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych.Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, czyli zakupy nowości wydawniczych do bibliotek. Większość bibliotek publicznych korzysta z tego priorytetu. Wnioski można było składać przez pierwsze 2 tygodnie sierpnia.

Najnaje w bibliotece

Str. 12-13

Warsztat pracy

Katarzyna Wituś

Najnaje w bibliotece

Zawsze uśmiecham się, gdy słyszę pytanie rodziców, opiekunów o to, ile dziecko musi mieć lat, aby można je było zapisać do biblioteki. Odpowiadam, że nikt nie jest za młody, aby stać się czytelnikiem. Oczywiście świadomym użytkownikiem dziecko staje się w wieku 1,5-3 lata w zależności od indywidualnego rozwoju i różnic osobliwości. Dobrym sposobem na przyciągnięcie najmłodszych do biblioteki jest przygotowanie zajęcia dla najnajów – to określenie stosowane jest do dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia.

Dobry pomysł to początek

Str. 14-15

Tajniki warsztatu

Paweł Marchel

Dobry pomysł to początek

W pracy każdego bibliotekarza codziennie pojawia się wiele nowych pomysłów. Przeważnie dotyczą one inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę. Sam pomysł to jednak dopiero początek zmagań z wdrożeniem go w życie.

Okno na cały świat

– tytuł wpisu na stronę internetową

Str. 16-18

Tajniki warsztatu

Paweł Marchel

Okno na cały świat

Każde zadanie, które wykonujemy, zawiera kluczowe elementy, dzięki którym ma ono szansę powodzenia. W przypadku tekstów pisanych na stronę internetową kluczowy jest bez wątpienia tytuł artykułu.

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Str. 18-19

Biblioteki w działaniu

Agnieszka Goliasz

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Przegląd inspirujących inicjatyw bibliotecznych organizowanych przez biblioteki publiczne.

Maluch w bibliotece

Str. 20-27

Biblioteki w działaniu

Izabela Świś

Daria Kamińska-Drabik

Maluch w bibliotece

Jak zainteresować maluszka książką i pokazać, że biblioteka to przyjazne miejsce? Oto sposoby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Wielka Granda w Bibliotece

Str. 28-31

Biblioteki w działaniu

Beata Rozmiarek

Agnieszka Kajdaniak

Wielka Granda w Bibliotece

„Wielka Granda w Bibliotece” w Murowanej Goślinie to projekt, który przez 3 lata z rzędu uzyskiwał dofinansowanie z Fundacji BGK i skutecznie przyciągnął do biblioteki najmłodsze dzieci i ich rodziców.

Przygoda z najmłodszymi

Str. 32-35

Bliżej użytkownika

Agnieszka Goliasz

Przygoda z najmłodszymi

Prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej to stały element pracy bibliotekarzy. Czas pandemii przyniósł zawieszenie zajęć i przejście na spotkania online, ale prędzej czy później dzieci wrócą do biblioteki. Jak przyjąć w niej najmłodszych użytkowników? O tym słów kilka.

Każda chata ma swego skrzata

Str. 36-37

Bliżej użytkownika

Beata Kania

Każda chata ma swego skrzata

Skrzaty, elfy i krasnoludki to stworzenia, które są odzwierciedleniem naszej dziecięcej wiary w dobro, szlachetność i gotowość drugiego człowieka do niesienia pomocy. Zdarza się jednak, że te same maluchy potrafią być prawdziwymi psotnikami. Zabierają nasze rzeczy i chowają je w różne zakamarki domu, myszkują po kuchni lub kłócą się z domowymi zwierzętami. Jednak zawsze tam, gdzie przebywają domowe skrzaty, mieszkają też miłość, pokój i uprzejmość.

Treści z podstawy programowej:

 • zdobywanie wiedzy na temat skrzatów – przyjaznych istot występujących w literaturze;
 • rozwijanie słownictwa oraz umiejętności wypowiadania się;
 • doskonalenie zdolności słuchania;
 • wprowadzenie elementów ekspresji poprzez pantomimę;
 • rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem;
 • podejmowanie zadań plastycznych.

Cele zajęć:

Dziecko:

 • wypowiada się na temat wyglądu krasnoludków na podstawie ilustracji z książek oraz figurek przedstawiających skrzaty;
 • potrafi wymienić przykłady bajek, w których pojawia się motyw skrzata;
 • słucha ciekawostek tematycznych; 
 • rozwija wyobraźnię;
 • słucha czytanego tekstu;
 • wykonuje pracę plastyczną;
 • za pomocą pantomimy pokazuje prace domowe i gospodarskie wykonywane przez skrzaty;
 • znając imiona krasnoludków, przyporządkowuje im cechy charakteru;
 • wymyśla imię dla skrzata.

Wiek i grupa uczestników: przedszkolaki w wieku 4-5 lat.

Czas pracy: ok. 30 minut.

Formy pracy:

 •  zbiorowa;
 •  indywidualna.

Metody pracy:

 •  problemowa;
 •  eksponująca;
 •  ćwiczeniowa.

Materiały dodatkowe:

 •  książka Zofii Kossak-Szczuckiej Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata;
 •  książka z ilustracjami przedstawiającymi skrzaty, elfy;
 •  skrzaty, krasnoludki, elfy w formie dowolnych figurek i maskotek;
 •  przekrój przedstawiający wiejską izbę lub ilustracja z książki;
 •  gotowe elementy służące do wykonania pracy plastycznej: trójkąty i półkola wycięte z bloku, klej, wata, kredki, flamastry.

Warunki techniczne: stoliki i krzesła.

Kim zostanę, gdy dorosnę?

- doradztwo zawodowe dla najmłodszych na podstawie tekstu Danuty Wawiłow A jak będę dorosła…

Str. 38-39

Bliżej użytkownika

Anna Owczarek

Kim zostanę, gdy dorosnę?

Wybór zawodu jest bardzo ważny, dlatego też już od najwcześniejszych lat staramy się pokazywać dzieciom różne perspektywy kształtowania swojej przyszłości. Ważne jest, aby zdecydować się na zawód zgodny ze swoimi zainteresowaniami, i warto to dzieciom uświadomić.

Czas trwania zajęć: 1 godzina.
Cele:

 •  wzbogacanie słownictwa o wyrazy będące nazwami zawodów;
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich cech charakteru oraz predyspozycji;
 • uświadomienie roli zainteresowań i cech charakteru w wyborze przyszłego zawodu;
 •  uświadomienie dzieciom, że każda praca jest ważna i trzeba ją szanować.

Metody pracy:

 • czynne;
 •  oglądowe;
 •  słowne.

Formy pracy:

 • indywidualna;
 •  zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • tekst wiersza Danuty Wawiłow A jak będę dorosła…;
 • ilustracje przedstawiające różne zawody, dostępne również w formie plakatu: https://bit.ly/profesje;
 • przedmioty kojarzące się z zawodami (np. nożyczki, konewka, młotek, liczydło, itp.);
 • kartki;
 • kredki.
Ilustracje przedstawiające różne zawody

„W Polsce niemal każdy może napisać poradnik”

- rozmowa z Agatą Komorowską

Str. 40-41

Kwadrans na kawę

Ewelina Blaut

„W Polsce niemal każdy może napisać poradnik”

Wywiad z Agatą Komorowską, autorką poradników inspirowanych życiem.

Klasyka na nowo. 9 genialnych wznowień

Str. 42-43

Spis książek

Aleksandra Sobańska

Klasyka na nowo. 9 genialnych wznowień

Na rynku wydawniczym rokrocznie pojawia się sporo wznowień. Nie zawsze są one edytorsko dopracowane i atrakcyjne dla młodego czytelnika. Po jakie tytuły warto sięgnąć? Które teksty, zaliczane do klasyki, mogą zainteresować współczesnego odbiorcę? Przedstawiamy 9 rekomendacji.

Top