Numer 03/2020

Objętość: 48 strony | Cena: 19 zł

Temat numeru:

Biblioterapia

Gratis:

2020 – Rok Jana Pawła II

W numerze znajdziesz m.in.:

Biblioterapia

Zarobki bibliotekarzy – polemika

Scenariusze zajęć dla seniorów i młodzieży

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Tajniki warsztatu

Czy walka o swoje się opłaca?Marzena Łykowska 4-5

Problem nie zniknie sam z siebieArkadiusz Krop 5-6

Biblioteki w działaniu

„Bibliobajka” i „Bibliotekarka z bajkową walizką”Urszula Hoczyk 7-9

Mapa bibliotecznych inicjatywAleksandra Sobańska 10-11

Biblioterapia

Seniorzy w pełni zdrowia, mądrości i wigoruWanda Matras-Mastalerz 12-13

Biblioteka apteką literackąUrszula Zybura-Zadworna 14-15

Czy warto mieć wspomnienia?Lidia Ippoldt 16

Ja też jestem bogaczem!Lidia Ippoldt 17

Mój portretKatarzyna Kotaba 18

Wdzięczność na co dzieńGabriela Olszewska 20-21

Pasja to miłość do…Grażyna Anna Sabiłło 22-24

Otwartość na zmiany życioweJolanta Marchlewska 25-27

Pomocy! Jestem nie w sosie!Dariusz Staniszewski 28-30

Być językowym ekoDariusz Staniszewski 31-33

Sztuka życia – niekończąca się opowieśćBeata PaterBarbara Bakalarz-Kowalska 34-37

Spotkanie z wartościami w baśniach japońskichAnna Cieślik 38-39

Nasze cenne korzenieDorota Bełtkiewicz 40-41

Skóra duszy, czyli o cykliczności w życiu kobietyJolanta Molenda-Bieniecka 42-43

Magiczny indiański bębenekElżbieta BukowiecMarcin Łukasz Lutomierski 44-45

Spis książekAlicja Wojtas-Herok 46-47

Artykuły

Czy walka o swoje się opłaca?

Str. 4-5

Tajniki warsztatu

Marzena Łykowska

Polemika z autorem artykułu dotyczącego płacy w bibliotekach.

Problem nie zniknie sam z siebie

Odpowiedź na polemikę

Str. 5-6

Tajniki warsztatu

Arkadiusz Krop

Odpowiedź autora na zagadnienie zarobków bibliotekarzy.

„Bibliobajka” i „Bibliotekarka z bajkową walizką”

– czyli o tym, jak popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych

Str. 7-9

Biblioteki w działaniu

Urszula Hoczyk

„Bibliobajka” i „Bibliotekarka z bajkową walizką”

Dwie akcje przeprowadzone przez bibliotekarkę, które zyskały uznanie jury w konkursie Książka Roku 2019 Polskiej Sekcji IBBY. W jaki sposób zainteresować książką najmłodszych i jakie działania mogą w tym pomóc?

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Str. 10-11

Biblioteki w działaniu

Aleksandra Sobańska

Mapa bibliotecznych inicjatyw

Biblioteczne inicjatywy podejmowane w bibliotekach w całym kraju. Która z nich zyskała miano inicjatywy miesiąca?

Seniorzy w pełni zdrowia, mądrości i wigoru

Str. 12-13

Biblioterapia

Wanda Matras-Mastalerz

Seniorzy w pełni zdrowia, mądrości i wigoru

W obecnych czasach seniorzy są aktywni społecznie i gotowi do podejmowania różnego rodzaju działań i wyzwań. Warto im w tym pomóc, wykorzystując biblioterapię.

Biblioteka apteką literacką

Str. 14-15

Biblioterapia

Urszula Zybura-Zadworna

Scenariusz zajęć dla seniorów powyżej 50. roku życia, które wzmocnią poczucie własnej wartości.

Czy warto mieć wspomnienia?

Warsztaty z elementami biblioterapii dla seniorów

Str. 16

Biblioterapia

Lidia Ippoldt

Jaką wartość mają wspomnienia? Czy warto wracać do przeszłości? Scenariusz zajęć przeznaczonych dla seniorów.

Ja też jestem bogaczem!

Warsztaty z elementami biblioterapii dla seniorów

Str. 17

Biblioterapia

Lidia Ippoldt

Scenariusz zajęć przeznaczonych dla seniorów dotyczący wartości niematerialnych.

Mój portret

Str. 18

Biblioterapia

Katarzyna Kotaba

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla seniorów dotyczący pozytywnego myślenia i jego znaczenia w życiu dorosłych osób.

Wdzięczność na co dzień

Str. 20-21

Biblioterapia

Gabriela Olszewska

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla kobiet w wieku senioralnym. Jak wzbudzić w sobie uczucie wdzięczności, pozytywne myślenie i tym samym poprawić samopoczucie?

Pasja to miłość do…

Twórcze zajęcia dla seniorów

Str. 22-24

Biblioterapia

Grażyna Anna Sabiłło

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla seniorów, w którym zawarto aktywności angażujące emocjonalnie, zapewniające dobry stan psychiczny uczestników, pobudzające do refleksji i korzystnej zmiany, umacniające poczucie własnej wartości.

Otwartość na zmiany życiowe

Warsztaty komunikacji empatycznej dla osób w wieku dojrzałym

Str. 25-27

Biblioterapia

Jolanta Marchlewska

Scenariusz warsztatów dla osób dojrzałych inspirowany metoda komunikacji empatycznej, której twórcą jest amerykański psycholog Marshall Rosenberg (www.cnvc.org). W Polsce metoda znana jest jako Porozumienie bez Przemocy

Pomocy! Jestem nie w sosie!

Scenariusz zajęć dla seniorów na poprawę humoru

Str. 28-30

Biblioterapia

Dariusz Staniszewski

Pomocy! Jestem nie w sosie!

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów. Jak życzliwość, aktywność, dystans do siebie i innych mogą poprawić nastrój i pomóc wyjść z dołka.

Być językowym eko

Warsztaty dla dorosłych i młodzieży szkolnej

Str. 31-33

Biblioterapia

Dariusz Staniszewski

Scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych. Jak dbać o język ojczysty i nie zaśmiecać go zbędnymi neologizmami i zapożyczeniami, czyli jak stać się językowym eko?

Sztuka życia – niekończąca się opowieść

Program zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów

Str. 34-37

Biblioterapia

Beata Pater

Barbara Bakalarz-Kowalska

Scenariusz warsztatów biblioterapeutycznych przeznaczonych dla seniorów: przywołanie dobrych wspomnień, pobudzenie pozytywnych emocji, życzliwości, nazywanie własnych uczuć i emocji.

Spotkanie z wartościami w baśniach japońskich

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii

Str. 38-39

Biblioterapia

Anna Cieślik

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla seniorów, których tematem jest propagowanie wartości tj. dobroć i zaufanie. Uczestnicy spotkania poznają jednocześnie elementy kultury japońskiej.

Nasze cenne korzenie

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VI

Str. 40-41

Biblioterapia

Dorota Bełtkiewicz

Nasze cenne korzenie

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci. Jaka jest rola osób starszych w życiu młodych ludzi? Czym są starość, pokoleniowość? Jak okazać innym szacunek?

Skóra duszy, czyli o cykliczności w życiu kobiety

Str. 42-43

Biblioterapia

Jolanta Molenda-Bieniecka

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla seniorów (możliwość udziału także młodzieży). Wymiana doświadczeń, kształtowanie umiejętności dbania o siebie, określanie własnych granic i zasobów. 

Magiczny indiański bębenek

Cykl biblioterapeutycznych międzypokoleniowych spotkań o tematyce indiańskiej

Str. 44-45

Biblioterapia

Elżbieta Bukowiec

Marcin Łukasz Lutomierski

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych przeznaczonych dla młodzieży i seniorów. Propozycja spotkań wychodzących naprzeciw narastającemu problemowi samotności osób dojrzałych, który w dużej mierze wynika z tendencji do separowania pokoleń, nawet wśród najbliższych sobie osób.

Spis książek

Str. 46-47

Biblioterapia

Alicja Wojtas-Herok

Spis książek

Przegląd książek i artykułów wartych uwagi.

Top