Numer 03/2018

Objętość: 44 strony | Cena: 17 zł

Temat numeru:

RODO w praktyce

Gratis:

Plakat: Quiz literacki

W numerze znajdziesz m.in.:

RODO w praktyce – audyt systemu ochrony danych osobowych
Zajęcia biblioedukacyjne, wariacje literackie i mnóstwo inspiracji
Samoobrona w bibliotece, czyli jak bezpiecznie donieść książki do domu
…i wiele innych

(więcej informacji na temat poszczególnych artykułów znajduje się niżej)

Spis treści

Inspiracje

Aktualności 3

Wariacje literackieBarbara Maria Morawiec 4-7

Samoobrona w bibliotece, czyli jak bezpiecznie donieść książki do domuAgata Kirzanowska 8-9

Proste prawo

RODO w praktyce – narzędzia do wykorzystania przy audycie systemu ochrony danych osobowychDariusz Skrzyński 10-24

Tajniki warsztatu

Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj BiblioteceJacek Prądziński 25-28

Bliżej użytkownika

Ekologia to podstawa – program zajęć biblioedukacyjnychMilena Jaszczyk 29-33

Skuteczne zdobywanie informacji – scenariusz zajęć bibliotecznychKatarzyna Bednarz-Soja 35-38

Mediateka – przystań dla młodychKatarzyna Bednarz-Soja 39-41

Spis książek

Spis książekAleksandra Sobańska 42-43

Artykuły

Aktualności

Str. 3

Inspiracje

Aktualności

 Przegląd aktualności bibliotecznych.

LITERATURA

Rozpoczął się nabór do programu Literatura, który nadzoruje Instytut Książki z ramienia MKiDN. Znaczące dla realizacji celów programu będą publikacje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, a  zwłaszcza te spośród nich, które będą umiejętnie łączyć atrakcyjną dla młodego czytelnika formę z wysokim poziomem literackim i  poznawczym. We wniosku można zawrzeć także publikację debiutów literackich polskich autorów, utworów literatury polskiej czy też publikację pozycji z zakresu wiedzy o kulturze.
Wnioski można składać w terminie do 26 marca 2018 r. Szczegóły: mkidn.gov.pl

Wariacje literackie

Str. 4-7

Inspiracje

Barbara Maria Morawiec

Wariacje literackie

Nowe literackie pomysły na biblioteczne akcje i wydarzenia są stale poszukiwane przez bibliotekarzy. Przedstawiamy 11 wariacji literackich, dzięki którym zorganizujesz rozmaite wydarzenia zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Co najważniejsze, możesz to zrobić bez zbędnego obciążania budżetu biblioteki.

Promocja literatury wcale nie musi wiązać się tylko ze spotkaniem autorskim, które przebiega wedle ustalonego scenariusza. Możliwości „pokazania” literatury i zwrócenia uwagi czytelników jest wiele. Niektórzy bibliotekarze wychodzą z odważnymi inicjatywami do czytelnika, a inni wolą mniejsze lokalne eventy.

W kalendarium wydarzeń wielu bibliotek znalazły się festiwale literackie, dobrze znane flashmoby, populane poszukiwania książek czy utrzymujący się trend literackich gier miejskich. Przykłady można by mnożyć. Jednak mając na uwadze niskie budżety na działalność kulturalną bibliotek, warto zainspirować się kilkoma wariacjami literackimi. Można je zorganizować przy małych zasobach finansowych, a nawet bezbudżetowo dzięki wsparciu i dobrych chęciach ludzi z najbliższego otoczenia.

Samoobrona w bibliotece, czyli jak bezpiecznie donieść książki do domu

Str. 8-9

Inspiracje

Agata Kirzanowska

Samoobrona w bibliotece, czyli jak bezpiecznie donieść książki do domu

Prawie każde miasto i miasteczko ma ofertę zajęć i szkoleń dla mieszkańców. Zumba, tenis stołowy, bieganie, siatkówka i wiele innych. Jeśli bezskutecznie szukasz wśród nich samoobrony, z pomocą może przyjść... biblioteka.

Pomysł na pierwsze zajęcia z samoobrony w bibliotece zrodził się zupełnie spontanicznie pod wpływem rozmów z czytelniczkami. Okazało się, że wiele pań ma obawy przed samotnym spacerem, joggingiem czy po prostu powrotem z pracy, gdy na dworze jest już ciemno. Pytane o chęć uczestniczenia w zajęciach, odpowiadały bez wahania: Samoobrona? W bibliotece? Oczywiście!

Dzięki niestereotypowym zajęciom Biblioteka Miejska w Suszu stała się bardziej popularna, zwłaszcza dla osób spoza miejscowości. Zyskała status miejsca, w którym „coś się dzieje”.

RODO w praktyce – narzędzia do wykorzystania przy audycie systemu ochrony danych osobowych

Str. 10-24

Proste prawo

Dariusz Skrzyński

RODO w praktyce – narzędzia do wykorzystania przy audycie systemu ochrony danych osobowych

Jakie narzędzia są niezbędne do przeprowadzenia audytu obecnego stanu zapewnienia ochrony danych osobowych w świetle przepisów o RODO? Jakie wzory są potrzebne przy stosowaniu nowych regulacji RODO? Wykorzystaj przykładowe wzory na bazie których opracujesz własne dokumenty.

Jednym z zadań w procedurze wdrażania RODO w bibliotece jest audyt obecnego syste-mu ochrony danych. Trzeba sprawdzić, w jaki sposób obecnie jednostka zapewnia ochronę danych osobowych pracowników, czytelników i innych osób, których dane osobowe przetwarza, aby ustalić, jak dużych modyfikacji należy dokonać. Aby jednak zrobić to porządnie, niezbędne są odpowiednia narzędzia, które to ułatwią.

KTO POWINIEN DOKONAĆ AUDYTU?

AKTUALIZACJA OBECNEJ DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NOWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA

SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece

Str. 25-28

Tajniki warsztatu

Jacek Prądziński

Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece

Dzięki akcji Kupiłeś? Przeczytałeś? Podaruj Bibliotece księgozbiór Biblioteki Miejskiej w Bytowie rokrocznie powiększa się m.in. o atrakcyjne tytuły beletrystyczne. Większość z nich to książki prawie nowe, bo tylko raz przeczytane. Przez ponad 15 lat trwania kampanii księgozbiór bytowskiej książnicy wzbogacony został o 8544 woluminy.

Ekologia to podstawa – program zajęć biblioedukacyjnych

Str. 29-33

Bliżej użytkownika

Milena Jaszczyk

Ekologia to podstawa – program zajęć biblioedukacyjnych

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej, chcących uzupełnić wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Program obejmuje cykl trzech spotkań przewidzianych do realizacji w następujących terminach: 22 marca – Światowy Dzień Wody, 22 kwietnia – Dzień Ziemi, 22 maja – Dzień Praw Zwierząt.

Skuteczne zdobywanie informacji – scenariusz zajęć bibliotecznych

Str. 35-38

Bliżej użytkownika

Katarzyna Bednarz-Soja

Skuteczne zdobywanie informacji – scenariusz zajęć bibliotecznych

Młodzi użytkownicy powinni umieć świadomie, krytycznie i selektywnie korzystać z zasobów Internetu. Biblioteka ma narzędzia i możliwości, aby we współpracy ze szkołami edukować w tym zakresie. Przedstawiamy scenariusz, który na pewno pomoże młodym umiejętnie korzystać z informacji i zasobów dostępnych w Sieci.

Mediateka – przystań dla młodych

Str. 39-41

Bliżej użytkownika

Katarzyna Bednarz-Soja

Mediateka – przystań dla młodych

Mediateka jest adresem przestrzeni publicznej dedykowanym młodzieży. Tworzy przyjazną atmosferę do edukacji, rozrywki oraz spędzania wolnego czasu. To miejsce wymiany myśli i poglądów, gdzie młodzi ludzie mogą realizować ważne dla nich projekty, a także pogłębiać swoje zainteresowania i pasje.

Spis książek

Str. 42-43

Spis książek

Aleksandra Sobańska

Spis książek

 Adnotowany przegląd nowości wydawniczych.

Top