Kontakt

Redakcja

Barbara Maria Morawiec - redaktor naczelna
barbara.morawiec@sukurs.edu.pl
bibliotekapubliczna@sukurs.edu.pl​

Wydawca

Agencja Sukurs
www.sukurs.edu.pl
agencja@sukurs.edu.pl
Tel.: 22 832 36 11
ul. Gen. Zajączka 9A lok. C1
01-518 Warszawa

Reklama

Jan Wasilewski
jan.wasilewski@sukurs.edu.pl
Tel.: 22 832 36 11

Autorzy

„Biblioteka Publiczna” to czasopismo tworzone dla bibliotekarzy i przez bibliotekarzy. Zapraszamy wszystkich chętnych autorów do współpracy nad kolejnymi numerami, którzy chcą się podzielić z innymi wartościowymi materiałami, pomysłami oraz swoimi doświadczeniami.

Nr 1: Skuteczna promocja bibliotek

 • nowe kanały promocji
 • reklama usług bibliotecznych
 • wizerunek bibliotek w Sieci
 • sponsoring dla bibliotek
 • marketing wewnętrzny
 • działalność promocyjna bibliotek

Nr 2: Biblioteki po nowemu

 • nowa rola bibliotek publicznych
 • działalność bibliotek na dworcach kolejowych, galeriach handlowych i w innych miejscach
 • biblioteki bez książek
 • architektura bibliotek
 • biblioteki publiczne a instytucje kultury
 • łączenie bibliotek publicznych z instytucjami kultury
 • przyszłość bibliotek

Nr 3: Biblioteka małego człowieka

 • czytelnictwo najmłodszych
 • biblioteki dla dzieci
 • aktywne formy pracy z najmłodszym czytelnikiem
 • biblioterapia
 • świat książki dla dzieci

Autorskie teksty wraz z dodatkowymi materiałami prosimy nadsyłać: drogą e-mailową na adres redakcji bibliotekapubliczna@sukurs.edu.pl lub bezpośrednio do redaktora naczelnego barbara.morawiec@sukurs.edu.pl

Formatowanie i dodatkowe informacje dla autorów:

 • plik docx lub doc; objętość: do 9 tys. znaków ze spacjami lub krótsze teksty; format strony A4, marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12 pkt (tytuł 14 pkt); interlinia 1,5 wiersza
 • fotografie, wykresy, tabele i inne materiały należy przesyłać w osobnych plikach wraz z podaniem podpisu i źródła w tekście
 • autorzy proszeni są o podanie następujących danych: imię i nazwisko; afiliacja; e-mail; telefon kontaktowy
 • autorzy tekstów opublikowanych w „Bibliotece Publicznej” otrzymują honorarium, które jest wypłacane po ukazaniu się danego numeru drukiem
 • kolejność numerów w zależności od tempa wpływania artykułów i prac redakcyjnych może ulec zmianie.

Twórz „Bibliotekę Publiczną” z radością i zaangażowaniem. Pamiętaj: to się rozprzestrzenia!

Redakcja odpowiada na listy. Materiały niezamówione albo wykorzystuje, albo odsyła do autorów. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów materiałów oraz do nadawania własnych tytułów. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania w swojej witrynie internetowej niektórych materiałów drukowanych w „Bibliotece Publicznej” – bez odrębnego powiadomienia i wynagrodzenia ich autorów.